Srednja strojna šola - ŠC Novo mesto

Osnovne obdelave podatkov (1.aM)

Angleščina - 4. letnik SSI
Prenosni sistemi motornih vozil (M. Smolič)