Učilnica je namenjena dijakom drugega, tretjega in četrtega letnika SSI programov. V njej so gradiva in naloge pri predmetu fizika.