UMETNOST GLASBA - splošni vzgojno-izobraževalni predmet v 1. letniku Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, po programu vzgojitelj predšolskih otrok.