Učilnica je namenjena dijakom srednje strojne šole
- 1. in 2. letnika SSI programov - fizika
- 1. letnika PTI programov - fizika
- 2. letnika SPI programov - naravoslovje

V njej se nahajajo gradiva in uporabne povezave z predmeta fizika in naravoslovje.