Predmeti 
Nemščina (D. Strugar)
Zgodovina (Vesna Čurk)Ta predmet zahteva ključ za vpis
Geografija (B. Rogina)Ta predmet zahteva ključ za vpis
MATEMATIKA (V. Medic)
INFORMATIKA (M. Rožič)Ta predmet zahteva ključ za vpis
KEMIJA - LABORATORIJSKE VAJE ZA INTERNI DEL SMTa predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Učenje učenja
Geografija 1. letnik
Računalniški sistemi in omrežja (M. Božić)
KEMIJA TG (D. Banović)Ta predmet zahteva ključ za vpisInformacije
MATEMATIKA (S. Pustavrh)Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
MEHANIKA-LABORATORIJSKE VAJE-GRADBENIŠTVOaliSTROJNIŠTVO (B. Lutman)Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikomTa predmet zahteva ključ za vpis
BIOLOGIJA (Valentina M. K.)Ta predmet zahteva ključ za vpis
INFORMATIKA (I. Slinkar)Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikomInformacije
RAČUNALNIŠTVO (S. Vovko)
SLOVENŠČINA (J. J. Beg)Ta predmet zahteva ključ za vpisInformacije
Spletna učilnica ŠRT TGTa predmet zahteva ključ za vpis
Geografija 1. letnikTa predmet zahteva ključ za vpis